Skip to main content

Privatlivspolitik

Indledning 

Som lejer (eller tilknyttet en lejer) hos et af følgende selskaber:

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 1 ApS
CVR.: 40890831

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 2 ApS
CVR.: 40890807

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 3 ApS
CVR.:40890777

(herefter samlet benævnt “Udlejer“, “vi“, “os“, “vores“) behandles dine personoplysninger og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

LOKALBOLIG PROJEKT APS’ DATAPOLITIK
LokalBolig Projekt ApS (”Butikken”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR),
hvilket bl.a. betyder, at Butikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Butikken
behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.
1. DATAANSVARLIG
LokalBolig Projekt ApS, Strandvejen 62F, 2900 Hellerup telefon 32 53 22 22, CVR.nr. 3522 4912, e-mail projektsalg@lokalbolig.dk
2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med leje eller udlejning af bolig, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige lejere eller
såfremt du indgår et samarbejde med Butikken eller du besøger Butikkens hjemmeside, har Butikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:
▪ Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
▪ Personnummer/CPR.nr.
▪ Kontonummer
▪ Økonomiske oplysninger
▪ Oplysninger i ansøgninger fra lejere
▪ Cookies/IP-adresse
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).
Butikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Butikken har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at
kunne udleje boliger, vurdere lejere samt besvare henvendelser fra lejere. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med udfærdigelse af lejekontrakter m.v., jfr. artikel 6 (1) (b) i persondataforordningen (opfyldelse af en kontrakt). Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Butikken i forbindelse
hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billedeID, herunder dit CPR.nr., jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen og databeskyttelseslovens § 11, stk.
2, nr. 1. Derudover har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at foretage vurdering af din kreditværdighed, når der skal indgås en lejekontrakt.
I forbindelse med at du besøger Butikkens hjemmeside og accepterer cookies behandler Butikken din IPadresse. Butikken anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derud-
side 2 af 3
over bruger Butikken cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. Butikken behandler kortvarigt din IP-adresse, når Butikken anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt
med Butikkens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering, herunder Google. Butikken har
med baggrund heri en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle din IPadresse. Der henvises i øvrigt til Butikkens cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.
Såfremt du indgår i et samarbejde med Butikken, har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i
persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.
Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også
modtage oplysningerne fra udlejer.
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles af Butikken og hovedkontoret for LokalBolig-kæden, medmindre anden
brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til, sagens parter (udlejer/lejer), andre mæglere i LokalBolig-kæden og rådgivere (f.eks.
advokater).
Butikken videregiver resultatet af din kreditvurdering til udlejer, såfremt det er nødvendigt.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt
videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Butikkens behandling af din sag.
I forbindelse med oprettelse og behandling af din sag i Butikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Support-IT (Hosting), Microsoft, Esoft (Boligfotografering og hjemmeside),
Mindworking (Boligsystem, markedsføringssystem), mailchimp og Estatetool (kunde-boligsystem).
Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber, tekstforfatter.
4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Butikken har registreret om dig. Ønsker du det,
udleverer Butikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har
derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen
heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Butikkens behandling af dine
oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling
side 3 af 3
af sagen, jfr. pkt. 2, vil Butikken ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Butikken ikke er forpligtet til at
efterkomme ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: Anette Uttenthal email:
aut@lokalbolig.dk .
5. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med udlejning vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret.
Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager.
Oplysninger om mulige lejere: Såfremt der ikke indgås en lejekontrakt, slettes oplysningerne 6 måneder
efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).
Oplysninger om mulige udlejere/developer/kunder: Hvis der ikke har været dialog vedr. udlejning af deres
projekter slettes oplysningerne efter 12 måneder
Personoplysninger om samarbejdspartnere/kunder opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt/
vores salær og evt. udlæg er afregnet.
6. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.