Skip to main content

Cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

bisinfra-sessionid (merit.soliditet.dk): Udløber efter session. Anvendes til at vise hjemmesidens aktuelle rating for kreditværdighed med et Soliditet Live rating logo.
JSESSIONID (merit.soliditet.dk): Udløber efter session. Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
_ga (google.com): Udløber efter 2 år. Bruges til at skelne mellem brugere.
_gid (google.com): Udløber efter 24 timer. Bruges til at skelne mellem brugere.

Datapolitik:

LOKALBOLIG PROJEKT APS’ DATAPOLITIK
LokalBolig Projekt ApS (”Butikken”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR),
hvilket bl.a. betyder, at Butikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Butikken
behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.
1. DATAANSVARLIG
LokalBolig Projekt ApS, Strandvejen 62F, 2900 Hellerup telefon 32 53 22 22, CVR.nr. 3522 4912, e-mail projektsalg@lokalbolig.dk
2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med leje eller udlejning af bolig, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige lejere eller
såfremt du indgår et samarbejde med Butikken eller du besøger Butikkens hjemmeside, har Butikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:
▪ Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
▪ Personnummer/CPR.nr.
▪ Kontonummer
▪ Økonomiske oplysninger
▪ Oplysninger i ansøgninger fra lejere
▪ Cookies/IP-adresse
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).
Butikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Butikken har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at
kunne udleje boliger, vurdere lejere samt besvare henvendelser fra lejere. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med udfærdigelse af lejekontrakter m.v., jfr. artikel 6 (1) (b) i persondataforordningen (opfyldelse af en kontrakt). Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Butikken i forbindelse
hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billedeID, herunder dit CPR.nr., jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen og databeskyttelseslovens § 11, stk.
2, nr. 1. Derudover har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at foretage vurdering af din kreditværdighed, når der skal indgås en lejekontrakt.
I forbindelse med at du besøger Butikkens hjemmeside og accepterer cookies behandler Butikken din IPadresse. Butikken anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derud-
side 2 af 3
over bruger Butikken cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. Butikken behandler kortvarigt din IP-adresse, når Butikken anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt
med Butikkens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering, herunder Google. Butikken har
med baggrund heri en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle din IPadresse. Der henvises i øvrigt til Butikkens cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.
Såfremt du indgår i et samarbejde med Butikken, har Butikken en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i
persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.
Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også
modtage oplysningerne fra udlejer.
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles af Butikken og hovedkontoret for LokalBolig-kæden, medmindre anden
brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til, sagens parter (udlejer/lejer), andre mæglere i LokalBolig-kæden og rådgivere (f.eks.
advokater).
Butikken videregiver resultatet af din kreditvurdering til udlejer, såfremt det er nødvendigt.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt
videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Butikkens behandling af din sag.
I forbindelse med oprettelse og behandling af din sag i Butikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Support-IT (Hosting), Microsoft, Esoft (Boligfotografering og hjemmeside),
Mindworking (Boligsystem, markedsføringssystem), mailchimp og Estatetool (kunde-boligsystem).
Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber, tekstforfatter.
4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Butikken har registreret om dig. Ønsker du det,
udleverer Butikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har
derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen
heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Butikkens behandling af dine
oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling
side 3 af 3
af sagen, jfr. pkt. 2, vil Butikken ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Butikken ikke er forpligtet til at
efterkomme ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: Anette Uttenthal email:
aut@lokalbolig.dk .
5. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med udlejning vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret.
Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager.
Oplysninger om mulige lejere: Såfremt der ikke indgås en lejekontrakt, slettes oplysningerne 6 måneder
efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).
Oplysninger om mulige udlejere/developer/kunder: Hvis der ikke har været dialog vedr. udlejning af deres
projekter slettes oplysningerne efter 12 måneder
Personoplysninger om samarbejdspartnere/kunder opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt/
vores salær og evt. udlæg er afregnet.
6. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.